Phát triển năng lượng việt nam
 

Điện mặt trời

Pin mặt trời sử dụng panen silic đa tinh thể đạt được hiệu suất 17%

Kỹ thuật môi trường

Vật liệu nano ứng dụng trong môi trường

Điện gió

Pin mặt trời sử dụng panen silic đa tinh thể đạt được hiệu suất 17%

Dịch vụ khoa học kỹ thuật khác

Dịch vụ khoa học kỹ thuật

Giới thiệu

Lịch sử ra đời của RERC

Công ty Cổ phần Năng lượng Tái tạo và Môi trường Bách Khoa tiền thân là Trung tâm nghiên cứu năng lượng mới thuộc trường Đại học Bách khoa Hà nội được thành lập năm 1986 theo Quyết định Số 272/QĐ ngày 30/1/1986 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.  Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động KHCN số 007 do Bộ...

Tin mới nhất

Thư viên ảnh