Phát triển năng lượng việt nam
 

Điện mặt trời

Pin mặt trời sử dụng panen silic đa tinh thể đạt được hiệu suất 17%

Kỹ thuật môi trường

Vật liệu nano ứng dụng trong môi trường

Điện gió

Pin mặt trời sử dụng panen silic đa tinh thể đạt được hiệu suất 17%

Dịch vụ khoa học kỹ thuật khác

Dịch vụ khoa học kỹ thuật

Giới thiệu

Giới thiệu về RERC

RERC được lập ra với mong muốn phổ biến những thông tin về các nguồn năng lượng tái tạo, kỹ thuật môi trường  tại Việt Nam và trên thế giới. Chuẩn bị một cách kỹ lưỡng và kịp thời để bắt kịp xu hướng được dự báo đòi hỏi phải được thực hiện cả về chính sách, khu vực kinh tế tư nhân và đặc biệt...

Tin mới nhất

Thư viên ảnh